itadmin/ October 28, 2016/ Blog, CSR

ภาพบรรยากาศการบริจาคเลือดครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ของบริษัทธนบดีเดคอร์เซรามิคและบริษัทในเครือ โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ตามมาดูภาพบรรยากาศกันนะครับ