กิจกรรมบ้านพักคนชรา 2559

itadmin/ Ҥ 13, 2016/ Blog, กิจกรรม/

กิจกรรมบ้านพักคนชราและรูปภาพกิจกรรม