ที่อยู่บริษัท 543 หมู่ที่ 1 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร. (+66) 05435 4011-2 ext.111-112 / (+66) 088-1380244
       
(+66) 087-5790943 แฟกซ์. (+66) 05435 4013

E-Mail : ec1@dhanabadee.com / ec2@dhanabadee.com

LINE ID : ecdhana , @dhanabadee_ceramic

แผนที่ บริษัทโรงงานธนบดี

แผนที่1

แผนที่ ร้านค้า The Muse Shop

ทฟาา