ทรงพระเจริญ ” รัชกาลที่ 10 “

EC1 DHANABADEE/ ѹҤ 2, 2016/ Blog/

รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารทรงรับเชิญอัญเชิญขึ้นทรงราชย์

เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงค์ โดยมีพระนามว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 22.00 น.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัทในเครือธนบดีเซรามิคฯ

4dqpjutzluwmjzzjxtf7nv7r7txsuc6sbyefwq7vn7zmnjpus24ncqkx5e1exvfxxtgrajrcfhev437jnvv8z0o       njpus24ncqkx5e1exvfxxtgrajrcfgyxedwkncoeaxd    

4dqpjutzluwmjzzjxtf7nv7r7txsuc6ticafabx7acwz

ทรงพระเจริญ eywwb5wu57mynkouqptrnruo5f4rqkogdmqqgdheaipq6ctdgyavbw

njpus24ncqkx5e1exu7dompaw3a86dan27xexnw8wdt njpus24ncqkx5e1exu7dompaw3a86dbluvr6xltukvl njpus24ncqkx5e1exu7dompaw3a86dcyu7wfczy334r njpus24ncqkx5e1exu7dompaw3a86dj4t9f6h8gszcl njpus24ncqkx5e1exu7dompaw3a86dydysubckpsr75