ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560

DD1 DHANA/ Ҿѹ 8, 2017/ Blog, Event/

คณะศิลปินแห่งชาติได้ให้เกียรติวาดชามไก่ยักษ์ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร
“ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง”
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง