เมื่อปีพ.ศ.2498 นายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ค้นพบแร่ดินขาวครั้งแรกที่บ้านปางค่า อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และได้ร่วมก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของจังหวัดลำปางเพื่อผลิตชามตราไก่ส่งขายไปทั่วประเทศสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางจนถึงปัจจุบันนี้

          จากนั้นได้ก่อตั้งโรงงานธนบดีสกุลเมื่อ พ.ศ.2508 ผลิตถ้วยขนมและถ้วยตะไลด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ จนถึงการเผาด้วยเตามังกร (เตาฟืนโบราณ) และปัจจุบันบุตรสาวและบุตรชาย ได้สืบถอดกิจการพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบบริษัททำให้บริษัทในเครือตามกฎหมาย 4 บริษัทและเล็งเห็นคุณค่าของเตามังกรโบราณอนุรักษ์ภูมิปัญญา ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ เมื่อ 1 ธันวาคม 2555 ได้รวบรวมเรื่องราวความเป็นต้นกำเนิดเซรามิคลำปาง และตำนาน “ชามไก่แห่งธนบดี” หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็นเมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทยภายในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงประวัติของบริษัทในเครือธนบดีต้นกำเนิดชามไก่ ต้นกำเนิดเซรามิคของเมืองลำปาง และสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณรวมถึงสามารถชมกระบวนการผลิตเซรามิคสมัยใหม่ได้อย่างใกล้ชิด สิ่งที่โดดเด่นภายในพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีนอกจากสัมผัสธรรมชาติร่มรื่นภายในพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังพบกับกลิ่นอายวิถีชีวิตการทำเซรามิคลำปาง ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชามไก่ โรงงานเซรามิคแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ผลิตชามไก่ ชมเทคนิคการวาดลวดลายบนชามไก่แบบโบราณที่มีหนึ่งเดียวในประเทศ ชมกระบวนการผลิตเซรามิคสมัยใหม่เทคนิคในการทำที่สร้างชื่อเสียงให้ ธนบดี เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศกว่า72ประเทศ ชมวิถีชีวิตและบรรยากาศโรงถ้วยผลิตถ้วยขนมและถ้วยตะไลที่แรกในประเทศไทยชมเตามังกรโบราณเตาเผาเซรามิคที่เก่าแก่ที่สุดในลำปางนวัตกรรมที่เป็นที่สุด เกี่ยวกับผลงานด้านเซรามิคชมชามไก่จิ๋วเล็กที่สุดในโลก,ชามไก่ทองคำ,ขลุ่ยเซรามิคเลาแรกของโลก,จานรองแก้วเซรามิคดูดน้ำเป็นผลงานที่ต้องการพัฒนางานด้านเซรามิคอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัว