มิวเซียม56

มิวเซียม57ดกด

บริการรอบนำชม
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีแหล่งการเรียนรู้ด้านเซรามิคโดยมัคคุเทศก์ เปิดรอบในการนำชมทุกต้นชั่วโมง 

รอบเช้า    09.00 น. -10.00 น.   รอบบ่าย  13.00 น. -14.00 น.

                10.00 น. -11.00 น.                    14.00 น. -15.00 น.

                11.00 น. -12.00 น.                    15.00 น. -16.00 น.  /  16.00 น. -17.00 น.

อัตราค่าเข้าชม
นักเรียน นักศึกษา  
>>>  30 บาท   /  รับคูปองส่วนลด  20  บาท  เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า  200  บาท

ผู้ใหญ่                         
>>>  60 บาท   /  รับคูปองส่วนลด  50  บาท  เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า  500  บาท

ชาวต่างชาติ            
>>> 100 บาท  /  รับคูปองส่วนลด 100 บาท  เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 1,000 บาท  ( บัตรผู้ใหญ่และบัตรชาวต่างชาติ รับคูปองส่วนลดเครื่องดื่มชงมูลค่า 10 บาท)

ผู้สูงอายุ                  
>> 60    ปี / เด็กต่ำกว่า 13 ปี / นักบวชทุกศาสนา / ผู้พิการ  รับสิทธิ์เข้าชมฟรี